צרי קשר

טלפון שירות לקוחות: 1-800-301-666

אין חובה חוקית למסור את המידע. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע של לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ, ח.פ. 511397002 ("החברה"), וישמשו לתפעול מועדון הלקוחות ומשלוח פרסומים ועדכונים (לרבות כאלה המותאמים לך אישית) באמצעי המדיה השונים, כגון SMS ודוא"ל. תוכל בכל עת להפסיק לקבל עדכונים ו/או לבקש למחוק מהמאגר את המידע שהוביל לדיוור הישיר, למעט המידע הזקוק לנו לאספקת השירות, וזאת בפניה בכתב לכתובת הצורן 4ב' נתניה, או בדרך שתצוין בדיוור עצמו.

לקבלת מידע נוסף, תוכל לעיין במדיניות הפרטיות של החברה בכתובת //www.loreal.co.il/shvnvt/mdynyvt-prtyvt-lvryl-yshrl.htm.