Kérastase

מדיניות עוגיות (COOKIE)

.

מהן עוגיות?

בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת אתרי האינטרנט/ אלפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ (ח.פ 511397002) (להלן: "לוריאל" או "אנחנו" או "אנו" או הטיות אחרות בגוף ראשון במסמך זה המתייחסות ללוריאל) עושה שימוש בטכנולוגיה שנקראת עוגיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך.

עוגיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן באמצעי הקצה ממנו אתה עושה שימוש, אבל אנחנו יכולים לקרוא אותן.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב שלך.

בנוסף לאמור לעיל קובצי העוגיות משמשים אותנו בכדי לאפשר תפקוד תקין של אתרי האינטרנט/ אפליקציות שלנו, לשם הצגה נאותה של התוכן באתרי האינטרנט/אפליקציות, יצירת עגלת קניות וזכירתה, התאמה אישית של ממשק כגון שפה, התאמת פרמטרים המצורפים למכשיר שלך כולל רזולוציית המסך שלך, בכדי להבטיח שאתרי האינטרנט/ האפליקציות יהיו מאובטחים ובטוחים ובכדי להגן עליך מפני הונאה או שימוש לא נכון באתרים או בשירותים שלנו, לדוגמה באמצעות ביצוע של פתרון תקלות אוטומטי וכיו"ב.

לצורך כך קובצי העוגיות שומרים מידע אודות המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP ,זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום, ועוד.

אנו מצליבים את המידע הנאסף באמצעות קובצי העוגיות עם פרטים אישיים אחרים שכבר שיתפת איתנו בעבר (כגון קניות קודמות, או אם נרשמת לניוזלטר שלנו).

לקבלת מידע נוסף, עיין/י בקישור הבא: http://www.aboutcookies.org.

עוגיות של צדדים שלישים

לוריאל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להתיר לחברות ולצדדים שלשים מסוימים לעשות שימוש באתרי האינטרנט ו/או באפליקציות לצורך פרסום שירותיהן (להלן: "החברות המפרסמות"). פרסום התוכן על-ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש בקובצי עוגיות. השימוש של החברות המפרסמות בקובצי עוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של לוריאל.

לקבלת מידע נוסף, עיין/י במדיניות הפרטיות שלנו.

השבתת קובצי עוגיות

במידה ואינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בקובצי עוגיות, עומדת בפניך בכל עת האפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או מכשיר הקצה בו אתה משתמש. בנוסף אתה יכול למחוק את קובצי העוגיות ממחשבך בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול פעולת קובצי העוגיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים ו/או באפליקציות, כמפורט בטבלת העוגיות להלן. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

לקבלת מידע נוסף עיין/י בפונקציית העזרה (Help) של הדפדפן שלך.