www.kerastase.co.il

תנאי שימוש - אתר קרסטס

בתוקף החל מ-14/08/2018

ברוך/ה הבא/ה לאתר האינטרנט של www.kerastase.co.il (להלן: "האתר").

קרא/י בבקשה בעיון את תנאי השימוש אלו המסדירים את השימוש באתר זה (להלן "תנאי השימוש").

השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ללא הסתייגות.
בכל בקשה או שאלה הנוגעת לשימושך באתר, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת הבאה: [email protected]

1.

הבהרה משפטית

2.

1. גישה לאתר

3.

2. קניין רוחני

4.

3. קוד התנהגות

5.

4. המידע הכלול באתר

6.

5. מדיניות פרטיות

7.

6. אבטחת מידע וסודיות

8.

7. עוגיות COOKIES

9.

8. תיקון לאתר ולתנאי השימוש

10.

9. התניית פטור

11.

10. סמכות שיפוט